Vi kollar numer alla hundar och katter innan vi bokar tid för tandsanering. Det finns flera mycket bra skäl till det:

23 jan, 2017

Vi kan bedöma ungefär hur mycket jobb det är och bedöma hur lång tid det kommer att ta och ungefär vad det kan kosta.

Vi kan undersöka hunden, lyssna på hjärta och lungor och bedöma om det finns skäl att vara extra försiktig i något avseende.

Vi kan sätta in eventuella behandlingar före ingreppet i munnen om det skulle behövas.

Vi har haft den här rutinen i ungefär 6 månader nu och det fungerar mycket bättre än tidigare då vi ibland fick arbeta flera timmar längre än beräknat för att vi inte kollat innan ingreppet. Eller då vi inte kunnat utföra ingreppet alls för att hunden visat sig ha en alltför kraftigt infektion i munhålan kanske kombination med hjärtfel. Det innebär ett extra besök hos oss men bara en sådan kontroll kostar inget extra och är mycket värdefull.

Tandhälsan är ett jättestort problem hos många katter och hundar, så långt stämmer reklamen. Men tyvärr hjälper inte tuggben som det ibland påstås. Tandsten måste avlägsnas och dåliga tänder kan behöva extraheras. Det fordras ofta även en röntgenundersökning för att kunna göra rätt bedömning. Vi har möjlighet att hjälpa till med allt detta och det är mycket tacksamt att arbeta med tänder. Patienterna blir mycket gladare och piggare om tänderna är fina. Vi visar också hur man kan undvika nya problem allt för snabbt.