Vår idé

Vi startade vårt företag i Örbyhus i liten skala 1998 och hade i början öppet endast en kväll veckan. Successivt växte verksamheten och från och med 2006 driver vi företaget på heltid och har normalt öppet hela veckan, men inte på helgerna.

Vår önskan är att djurägare skall känna sig väl och personligt bemötta. Vi är ju bara fyra, Per, Elna, Emma och Lena, som arbetar i kliniken och det ger oss en unik möjlighet att lära känna varandra, djuren och djurägarna. För djuren och djurägarna blir det samma ansikten man möter varje gång. På gott och, eventuellt ont.

Djurägarna är ofta vår viktigaste informationskälla och en öppen och god relation är en förutsättning för att samarbeta så effektivt och framgångsrikt som möjligt. Det finns flera sätt att göra rätt och förhoppningsvis är vårt sätt något som passar dig och ditt djur.

Vi driver en liten klinik och kan naturligtvis inte utföra alla utredningar, ingrepp eller tekniker. Då är det bra att ha en god relation med andra kunniga veterinärer som vi gärna remitterar till då det behövs.