Vad vi gör

Hundar och katter erbjuds förebyggande vård med till exempel vaccination och hälsoundersökning. Äldre djur behöver ibland kontrolleras extra och vissa blodprover kan vara av hjälp för att bedöma dess kondition. Valpar och kattungar skall besiktigas, intyg skall skrivas och vaccination och id-märkning utföras.

En del hundar och katter behöver äta en speciell diet för att må bra. Vi säljer Hill´s och Specific hund- och kattfoder. Vi säljer också olika typer av tillskott som kan vara nödvändiga för till exempel äldre patienter med ledproblem eller knubbiga katter med urinproblem.

Hundar och katter drabbas av massor av olika åkommor och vi försöker hjälpa till  så långt vi kan. Vanligt är hudproblem, tandsjukdom, infektioner, nybildningar – det vill säga – tumörer av olika slag. En del har ont i öron, ögon eller hals och andra är sjuka i inre organ, som: lungor, matsmältningsorganen, lever, njurar eller urin/fortplantningsorganen. Vissa hundar och katter är halta och har ont i ett ben. Varje problem måste adresseras för sig och därför kan det vara bra med viss diagnostisk utrustning. Vi har mikroskop, ultraljud, digital röntgen, även tandröntgen och blodanalysutrustning som hjälper oss att förstå vad som pågår för att kunna erbjuda rätt behandling.
Ibland fordras medicinsk behandling och i andra fall kirurgisk. Vi opererar en hel del men svårare fall eller riskpatienter med nedsatt tillstånd remitteras för vidare åtgärd. Det är ett arbete med stor variation och spridning som gör dagarna spännande och intressanta.

Tjänster

Kirurgi

Vi utför till exempel kastration av honor och hanar på hund och katt. Tumörer som sitter i hud och juver kan opereras bort och andra icke ledinvasiva ingrepp utförs också.

Blodanalyser

I vårt labb har vi möjlighet att utföra flera blodanalyser avseende blodkemi och hematologi under tiden du är här och vi har med tiden utökat våra möjligheter till kemiska analyser på plats, men vissa prover behöver skickas för analys till andra laboratorier. Vi utför flera olika hormonprov, till exempel progesterontest. På gamla hundar och katter kan det, som en del i undersökningen, vara bra att ta ett blodprov på för att se att allt är bra i det avseendet.

Bilddiagnostik

Vi använder digital röntgen och har ultraljud för diagnostik och till exempel dräktighetskontroll. Vi utför naturligtvis också kontrollröntgen för höftleder och armbågar enligt kennelklubbens anvisningar. Vi kan också ta bilder med vårt nya miniendoskop.

Mikroskopering

Vi utför rutinmässigt cytologisk mikroskopering vid utredning av till exempel hud- och öronproblem. Mikroskopering används också vid vaginalutstryk ofta i kombination med progesteronprov inför parning, vid kontroll av öronskabb, och efter skrapprov för kontroll av olika parasiter.

Tandvård

Tandvård är ett kraftigt eftersatt område bland både hundar och katter och det finns massor av djur som är i stort behov av behandling av olika slag. Vi lagar och rotfyller inte tänder men har i övrigt en god möjlighet att med vår utrustning sanera munnarna och åtgärda olika tandproblem. Vi använder digital tandröntgen som ett hjälpmedel för att behandla korrekt. Vi lägger också stor vikt vid att informera om värdet av förebyggande tandhälsovård.

Annan diagnostik

Ibland behöver särskilda analyser utföras och då skickas prover till de laboratorier som kan utföra nödvändiga undersökningar. Det kan vara allergiprov som skickas till Norge eller olika genundersökningar som skickas till England, Tyskland, Frankrike eller USA. Ibland behöver man undersöka svåråtkomliga strukturer och då kan vi använda vårt endoskop. Det kan också röra sig om vävnadsprover som skickas iväg till SVA för histologisk bedömning.