Vår idé

Vi startade vårt företag i Örbyhus i liten skala 1998 och hade i början öppet endast en kväll veckan. Successivt växte verksamheten och från och med 2006 driver vi företaget på heltid.

Vår önskan är att djurägare skall känna sig väl och personligt bemötta. Vi är ju normalt bara bara tre som arbetar i kliniken och det ger oss en unik möjlighet att lära känna varandra, djuren och djurägarna.

Djurägarna är ofta vår viktigaste informationskälla och en öppen och god relation är en förutsättning för att samarbeta så effektivt som möjligt. Det finns flera sätt att göra rätt och förhoppningsvis är vårt sätt något som passar dig och ditt djur.

Vi driver en liten klinik och kan naturligtvis inte utföra alla utredningar, ingrepp eller tekniker. Då är det bra att ha en god relation med andra kunniga veterinärer som vi gärna remitterar till då det behövs.