Tandvård

Tandvård är ett kraftigt eftersatt område bland både hundar och katter och det finns massor av djur som är i stort behov av behandling av olika slag. Vi lagar inte tänder men har i övrigt en god möjlighet att med vår utrustning sanera munnarna och åtgärda olika tandproblem. Vi använder digital tandröntgen som ett hjälpmedel för att behandla korrekt.